O nama

Lokalnet kao neformalno udruženje je nastalo 13. maja 2019. godine u okviru kompanije Severin sa idejom da objedini reklamne ponude internet portala i na taj način olakša prodaju reklamnog prostora. Nastupajući sa zajedničkom ponudom, Lokalnet omogućava svojim članicama da se kvalitetnije predstave, kako malim, tako i velikim oglašivačima koji posredstvom Lokalneta, na jednostavan način mogu da kupe medijski prostor na više različitih internet portala.

Naša misija je automatizacija i simplifikacija prodaje medijskog prostora. Samim potezom ujedinjenja internet portala, Lokalnet je već skratio taj proces tako što sada oglašivači komuniciraju samo sa predstavnikom članica, odnosno Lokalnetom, a ne sa svim portalima pojedinačno.

Logo lokalnet-bela pozadina

Formiranje mreže internet portala sa zajedničkim ciljem, sa sobom nosi niz pogodnosti koje direktno utiču kako na oglašivače, tako i na same članice. Pre svega, Lokalnet konstantno radi na unapređivanju marketinške strategije, širenju ponude i podizanju kvaliteta u oblasti marketinga, kod svih članica. Svakodnevno ulažemo znanje i vreme u proširenje kapaciteta oglasnog prostora, kako bismo mogli da zadovoljimo i one najzahtevnije oglašivače.

Pored toga, gledano sa poslovne strane, delujemo i u oblasti unapređenja biznisa, što znači da naše članice samim pristupanjem Lokalnetu dobijaju savete kako da poboljšaju svoje poslovanje. Povećanjem broja članica, raste i iskustvo, pa tako gradimo mrežu koja konstantno pomaže sama sebi, odnosno, svojim članicama.

Lokalnet je izgrađen na temelju komercijalnih usluga. Zato su u našem fokusu banner reklame, ali i PR tekstovi, koji zauzimaju sve veći deo tržišta. Naravno, prodaja oglasnog prostora nije jedini cilj našeg neformalnog udruženja. Zainteresovani smo za različite oblike saradnje, iz različitih oblasti, ukoliko je zadovoljena obostrana korist.