Media kit

U cilju što kvalitetnije promocije Lokalnet – Mreže internet portala, za sve kolege novinare, grafičke dizajnere, organizacije, udruženja i pojedince, obezbedili smo naše logotipe u standardnim formatima kako biste ih sa lakoćom preuzeli i upotrebili u svojim grafičkim rešenjima. Bilo da dizajnirate flajer, plakat ili banner reklamu koja uključuje logo Lokalnet, sigurni smo da će vam ovaj media kit biti od velike pomoći.

Agencija “Mindstorming”, kao vlasnik sajta Lokalnet, zadržava autorska prava na grafička rešenja koja se nalaze na ovoj stranici. Svako namerno kršenje ovih prava i korišćenje logotipa u bilo koje druge svrhe osim u svrhe promocije Lokalneta, podleže kaznama propisanim u Zakon o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US).

Preuzmite naš logo: